Windows 8.1: Pohľad na desktop s tlačidlom Štart aj na živé dlaždice