Infekčné oddelenie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice