Animácia na základe výsledkov sondy MAVEN znázorňuje vysychanie Marsu