Andrea a Štefan sú zúfalí: Neznáma žena sa snaží zbohatnúť na ich chorom dieťati!