Kúsok skla čerpá energiu z jednej časti spektra, aby ovládal prechod z iných