Vyhostili 24 cudzincov, na Slovensku pracovali nelegálne