Lenka († 37) sa utopila pred očami detí pri raftingu: Posledný záber Lenky pred smrťou!