Komik Jerry sa na drzovku spýtal Kucherenko, či odburáva stres sexom: Mohlo z nej vyletieť toto?!