Kucherenko čelí čoraz agresívnejším útokom, toto je už ale silné kafé: Kritika kvôli synovi!