Jakubko ovláda učivo ôsmakov na základnej škole: Z detskej sedačky recituje Mor ho!