Žena sa zachránila odkazom na zdrape papiera: Odplata za krutosti, ktoré jej priateľ spôsobil!