Za všetkým hľadaj ženu: Ale tak, aby ťa manželka nevidela!