Ženy, pozor! S týmto u Baču a Fašianga nezabodujete: Odplašíte ich niečím, čo robíte často a rady