Adriana Poláková s priateľom majú vzťah na diaľku: Dva roky a dosť?