Prirodzený talent: Učiteľ hudobnej výchovy zahral znelku Super Maria na marimbe