Kritika fajčenia: Vytvoril originálne dielo, ktoré sa odhalí až pri kontakte s ohňom