Vzťah susedov k postihnutému Róbertovi dojíma: S láskou ho opatrujú už 20 rokov