Takto oslavujú titul Banskobytsričanov: Bujará zábava s Braňom Mojsejom!