Markizácky moderátor prichytený v priamom prenose: Vulgarizmus, ktorý videlo celé Slovensko!