Muž náročky zablokoval autom celý vlak: Dôvod, prečo to urobil, je dnes už prežitkom