Gott († 80) na prvom stretnutí s Michalom Davidom vyslovil čosi silné: Jeho slová sa naplnili do bodky