Kvôli slovám tajomníka nemohol Karel Gott spávať: Toto si k maestrovi mohol dovoliť len on