Hosť v Inkognite hádačom zavaril: Vysomárili by ste sa z takejto indície?