Deti si priniesli zaujímavú hračku z lesa: Nechutné, čo použili namiesto švihadla