V Texase nastolili nový režim: Odteraz vodičov kontrolujú už aj zvieratá