Lucia Hurajová nedostatkom sebavedomia netrpí: Môže za to dôležitá žena jej života