Satanisti v maskách vyhnali ľudí z kostola: Keď sa dali na útek, takto z nich vyháňali diabla