Pílili strom, no nečakali, že padne na druhú stranu: Muži na to, čo spôsobili, tak rýchlo nezabudnú