Muž prešiel okolo nevinných detí a bezdôvodne ich zmlátil: Rana, ktorú dal 5-ročnému, vás zabolí