Alena Heribanová stuhla pri slovách, ktoré vyleteli z Marcina: Peter, kde sa podela tvoja galantnosť?