Infektologička, ktorá zažila viaceré epidémie, prehovorila o smrtiacom koronavíruse: Kedy sa vírus zastaví