Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku o boji s koronavírusom: Slovensko dostane od EÚ 800 eur na hlavu