Pri pouličnom gitaristovi sa pristavil nenápadný dedko: Z toho, čo nasledovalo, budete šalieť