Pomajbo prirovnal adrenalínový zážitok k orgazmu: Nechcite vedieť, čím to zaklincovala jeho manželka!