Nezhody po 20 rokoch manželstva? Petra Bernasovská priznala, v ktorej miestnosti ju muž nestrpí