Riaditeľ Biomedicínskeho ústavu SAV na Pumpe: Heriban sa doňho pustil zostra