06.11. 06:00 Spravodajstvo NČ

Riešenie hlavolamu STAR BATTLE!

-   Hru tvorí 8x8 štvorcov, ktoré sú vo vnútri štvorca rozdelené na viaceré „regióny“. -   Cieľom je umiestniť do štvorca 8 hviezdičiek. -   V každom riadku a stĺpci musí byť len 1 hviezdička -   1 hviezdička musí byť zároveň jedinou v „regióne. -   Políčka s hviezdičkami sa nemôžu vzájomne dotýkať.
Zdroj: za, eb, tivi.sk