19.06. 23:50 Redakčné Auto Bild

Kotrmelec autom: Ťažká atletika!

Skok do výšky je obľúbená atletická disciplína, tento pretekár sa ho však rozhodol absolvovať s autom. Pri detailnej analýze je zrejmé, že má ešte isté nedostatky v technike, veď začínať kotrmelcom je naozaj nezvyklé, no i tak je to zatiaľ takmer isto najlepší výkon roka.
Zdroj: