19.09. 05:20 PR a marketing NČ

Miss leta 2017: Kristína Víglaská

Kristína Víglaská mu 17 rokov (Banská Bystrica)
Zdroj: