Nezvyčajné počasie v Amerike: Aligátorom v ľade zamŕzajú hlavy! Prežijú to?

Aj skúsený pracovník Shallotte River Swamp Park v Severnej Caroline ostal zarazený, keď videl primrznuté aligáorie hlavy. Mráz a ľad totiž v tejto časti nie je bežným javom. Ako sa s tým tieto zvieratá vysporiadajú?
Zdroj: