10.02. 06:00 Zábava

Potomok Williama Shakespeara pochádza z Bratislavy a je to hudobný génius: Jeho hru ocenila najprestížnejšia univerzita!

Ryan Martin Bradshaw má len dvanásť rokov, no už študuje na najprestížnejšej hudobnej univerzite na svete. Z matkinej strany Slovák, z otcovej strany potomok Williama Shakespeara - mladý chlapec zdedil obrovský talent. Svojou hrou na klavír vypredáva koncerty a na súťažiach zbiera ocenenia.Túži byť koncertným klavíristom, no zaujíma ho aj komponovanie.
Zdroj: