01.05. 01:00 PR a marketing NČ

15 rokov Slovenska v Európskej únii

1. mája 2019 oslavuje Slovensko 15. výročie svojho vstupu do Európskej únie. Práve 1. mája 2004 sa Slovenská republika, spolu s ďalšími deviatimi krajinami, stala súčasťou spoločenstva, v ktorom od jeho vytvorenia vládne najdlhšie obdobie mieru v Európe. Slovensko sa stalo rovnocenným partnerom krajín, ktoré dnes spolu s ním tvoria najväčšiu obchodnú veľmoc na svete a zdieľajú spoločné hodnoty, akými sú sloboda, demokracia, či solidarita. Pozrite si video s Ladislavom Mikom, vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorý vám priblíži niektoré výhody členstva Slovenskej republiky v EÚ.
Zdroj: