29.08. 04:00 PR a marketing NČ

Dobré fondy EÚ – rekonštrukcia námestia, hasičskej zbrojnice a základnej školy v Novej Bystrici

Úprava námestia, nábrežia a oprava mostu v obci – to všetko bolo súčasťou rekonštrukčného projektu Novej Bystrice, na ktorý prispela Európska únia čiastkou vyše pol milióna eur.
Zdroj: