Dôkaz vernosti a statočnosti: Pán sa bál prejsť okolo hada, pes s ním parádne zatočil!

Tento statočný pes chcel ochrániť svojho pána za každú cenu. Hneď ako zbadal, že pri jeho pánovi je had, sa statočne vrátil naspäť a priam vystrelil hada do vzduchu.
Zdroj: