27.04. 06:00 Redakčné Auto Bild

Nepochybne najväčšia pojazdná rachotina na cestách!

Originálne povozy vyrobené zo starých wartburgov ťahané konským záprahom sú nič proti tomuto zdevastovanému SUV.
Zdroj: Youtube.com