14.08. 15:38 Spravodajstvo NČ

Videokomentár k minimalnej mzde

Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR predložilo návrh vo výške minimálnej mzdy na rok 2015 v sume 380 eur. Toto navýšenie je približne osem percent vyššie ako je súčasný stav výšky minimálnej mzdy.
Zdroj: Aktuality.sk