04.08. 02:00 Spravodajstvo NČ

Ďalší prevratný návrh pápeža Františka: Chcem, aby že ny krstili a sobášili!

Hlava rímskokatolíckej cirkvi Otec František sa snaží o jednu zmenu za druhou. Najnovšie urobil prvý krok k zrovnoprávneniu žien v cirkvi, ktoré by sa mohli po čase stať diakonkami,teda pravou rukou kňazov. To, či sa postavenie žien v cirkvi posilní a budú môcť napríklad kázať na omšiach, posúdi novovzniknutá komisia.
Zdroj: