09.10. 00:00 Cestovanie

Cesta jedného kufra 

Niekedy sa batožina stratí.
Zdroj: