Budú takto raz vyzerať invalidné vozíky? Robot Hubo kráča a na povel hýbe rukami!

Hubo FX-2 je výtvorom juhokórejských výskumníkov a má slúžiť ako alternatíva k invalidnému vozíku. Je vybavený rukou, ktorá simuluje pohyby vodiča, čím dokáže dvíhať a manipulovať s vecami. Robota chcú využívať aj pri záchranných akciách.
Zdroj: