09.05. 09:35 Ostatné a nezaradené

9. mája oslavujeme európske narodeniny

Vo štvrtok - 9. mája - Slováci ako aj občania všetkých ostatných členských štátov Európskej únie oslavujú Deň Európy, symbolické narodeniny EÚ. Prečo ich ale oslavujeme práve 9. mája? 9.mája 1950, krátko po skončení druhej svetovej vojny, ktorá po sebe zanechala obrovskú materiálnu a morálnu skazu, Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, predstavil návrh ako ukončiť vojnové besnenie v Európe. V prvom rade bolo nutné efektívne zmieriť odvekých mocenských rivalov - Francúzsko a Nemecko. Francúzsky minister sa preto zameral na reguláciu produkcie vojensky strategických surovín - uhlia a ocele. Spojením týchto priemyselných odvetví silných štátov pod nadnárodnou európskou inštitúciou – Európskym spoločenstvom uhlia a ocele - sa deklarovalo vzájomné zmierenie združených mocností. Vojna medzi nimi sa stala nielen nemysliteľnou, ale najmä hmotne nemožnou. Návrh francúzskeho ministra vstúpil do povedomia ako Schumanova deklarácia a pokladá sa za začiatok Európskej únie.
Zdroj: